Realistisch maatwerk

In re-integratie & sociale dienstverleningBetty Koonstra


Betty Koonstra re-integratie & sociale dienstverlening is een jonge eenmanszaak. De dienstverlening richt zich op twee gebieden: re-integratie en sociale dienstverlening. Betty Koonstra voert in dat kader individueel trajecten uit met deelnemers maar u kunt haar ook tijdelijk inlenen.

Ieder mens is verschillend. Daarom is het heel belangrijk om binnen een traject voor een aanpak te kiezen die past bij de individuele deelnemer. Het is daarnaast van belang dat de doelen door begeleider en deelnemer binnen een traject worden geformuleerd, realistisch zijn en dat ook de opdrachtgever zich hier in kan vinden.

Realistische doelen stellen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en maatwerk leveren binnen een traject zijn kernbegrippen voor de werkwijze van Betty Koonstra. Empathie tonen en respect hebben voor een deelnemer zijn hierbij onmisbaar en leiden vaak tot onverwachte resultaten.